PREDAJŇA V BRATISLAVE JE K DISPOZÍCII IBA PRE VOPRED OBJEDNANÝCH KLIENTOV! Neváhajte ma preto kontaktovať. Ďakujem.

Lymfedém...čo to je?

LYMFEDÉM...ČO TO JE? ...PRÍZNAKY, LIEČBA

Čo je lymfedém? 

Lymfedém je dlhotrvajúce ochorenie prejavujúce sa opuchom. Vzniká ako následok zlej funkcie lymfatického (čiže miazgového) systému, pri ktorej dochádza k hromadeniu tekutiny v tkanive. Princíp lymfedému je teda ten, že ak nefunguje správne odvod vznikajúceho nadbytku tekutiny v tkanive lymfatickým systémom, lymfa sa v tkanive hromadí a dané miesto začina opúchať.

Rozlišujeme 2 druhy lymfedému: primárny a sekundárny lymfedém

Primáry lymfedém

Primárny lymfedém je choroba vrodená (rozlišujeme dedičnú a nedediteľná formu). Zvyčajne sa rozvíja v období puberty (môže ale nastať aj neskorší prejav - po 35. roku).

Porušená funkcia lymfatického systému je u primárneho lymfedému zapríčinená zle vyvinutým lymfatickým systémom. Spúšťacím mechanizmom môže byť úraz, infekcia, prílišná záťaž, dlhé sedenie či státie. Opuch sa vyskytuje na končatinách, predovšetkým na nohe (oblasť prstov, členkov ..). Niekedy býva opuch asymetrický, teda na druhej končatine úplne chýba (slonia noha). Šírenie primárneho lymfedému prebieha proximálne (tzn. Ku stredu tela - na nohe smerom ku bedrách, na ruke smerom k ramenu) - označuje sa aj ako ascendentná forma.

Sekundárny lymfedém

Sekundárny lymfedém sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku, ako následok poranenia lymfatického systému. Spúšťačom tohto poranenia sú najčastejšie nádory (ich prerastanie do lymfatických ciev, metastázy v lymfatických uzlinách), úrazy, operácie pri ktorých sa vynímajú uzliny (obvykle u operácií nádorov) .. Vysoké riziko rozvoja sekundárneho lymfedému je pri ochrnutých končatinách.

Sekundárny lymfedém sa vyskytuje v zostupnej forme, pretože opuch vzniká tesne pod prekážkou v odtoku lymfe, a šíri sa distálne (na okraje končatín - prsty).

Rizikové faktory lymfedému
Rizikovým faktorom pre primárny lymfedém je dedičnosť.
Pre sekundárny lymfedém je rizikovým faktorom nádor, radiačná liečba (oboje môže poškodiť lymfatický systém). Ďalším hlavným rizikom sú operácie s extrakciou lymfatických uzlín (typický problém žien po operácii nádora prsníka, pri ktorej sa odstraňujú podpazušné uzliny - tieto pacientky môžu mať problémy s odtokom lymfy z paže).

Prevencia
Prevencia sa týka iba sekundárneho lymfedému. A to najmä pri už spomínaných operáciách nádorov (vynímajú sa priľahlé uzliny kvôli riziku, že by v nich mohli byť naplavené nádorové bunky - vybratie lymfatických uzlín však zhoršuje činnosť lymfatického systému, preto sa kladie dôraz po týchto operáciách na prevenciu lymfedému pomocou vhodných masáží a cvičenia )

Príznaky
Lymfedém sa môže objaviť na všetkých miestach, kde sa tvorí lymfa, a môže teda dôjsť k porušeniu jej odvodu. Najčastejšou lokalitou však bývajú končatiny.

Prvé známky lymfedému nie sú opuchy,  ale tlak, neurčitá bolesť, niekedy zvýšená únava, zhoršovanie funkcie danej končatiny.

Nie príliš časté, ale pre úspešnosť liečby veľmi prínosné je odhalenie choroby v tejto (tzv. Latentná) fáze. K správnej diagnóze by mali lekári prispieť informácie o historických či aktuálnych nádorových ochoreniach pacienta, o operáciách s odstránením uzlín a podobne...

Bežnejšie je však lymfedém diagnostikovaný až v ďalšej fáze, kedy už je prítomný opuch (bledý, chladný, nebolestivý, vznikajúce zvyčajne večer, do rána miznúci ..). V tejto fáze je úspešnosť liečenia lymfedému však už nižšia.

Často sa na základe hľadania príčin lymfedému objaví u pacienta nádor, ktorý tak môže byť skôr a úspešnejšie liečený. Toto je teda jediná výhoda lymfedému.

Tretie štádium lymfedému sa prejavuje tuhým, bledým opuchom, ktorý už obmedzuje pacientovu hybnosť v postihnutej oblasti. Koža v mieste opuchu je zhrubnutá.

Najťažšie štádium lymfedému je označované ako elefantiáza (končatine postihnutej lymfedémem sa hovorí tiež slonia noha). Koža je v tomto štádiu stuhnutá (v dôsledku fibrotizácia podkožia), hybnosť kĺbov v postihnutej oblasti je úplne obmedzená.

Liečba 

Liečba lymfedému je zložitá a nevedie k celkovému uzdraveniu pacienta. 

Liečba spočíva najmä v režimových opatreniach. K nim patrí stráženie váhy pacienta, hygiena (starostlivosť o kožu a nechty), kozmetická starostlivosť (premasťovanie pokožky), nosenie voľnej bielizne, vyhýbanie sa dlhému sedeniu či státiu. Je vhodný aspoň minimálne akýkoľvek šport (pohyb je dôležitý pre "rozprúdenie" odvodu miazgy), vyhýbať sa vysokým teplotám (o tom, že teplo lymfedém zhoršuje svedčí fakt, že väčšinou sa lymfedém manifestuje práve v lete), vyhýbať sa infekciám (z nich je veľmi nebezpečný erysipel - ruža) .. Akékoľvek podráždenie alebo poranenia kože tiež nie je žiadúce.

Ďalšou súčasťou liečby sú: masáže, prístrojová lymfodrenáž a kompresívna liečba.

Masáž - vykonáva sa veľmi jemne, jedná sa skôr o akési hladkanie stimulujúce aktivitu lymfatických ciev (lymfa je však posúvaná periférne - smerom k okraju - so snahou, aby našla alternatívnu cestu k srdcu)

Prístrojová lymfodrenáž - pacientovi sa na postihnuté miesto nasadí návlek s mnohými komorami, ktoré sa postupne smerom ku stredu tela plnia vzduchom. Tieto tlakové vlny posúvajú lymfu. Existuje tu však nebezpečenstvo nahromadenia posunuté lymfy iba do iného miesta ako doteraz (u drenáže z ruky to môže byť rameno, z nohy genitálna oblasť). Preto sa prístrojová drenáž používa v kombinácii s ručnou masážou, aby čo najviac lymfy odtieklo náhradnou cestou.

Po lymfodrenáži je vždy nutné priložiť kompresívnu bandáž (elastické návleky, pančuchy ..), ktorá majú za následok menší prietok krvi danou oblasťou, teda tvorenie menšieho množstva lymfy..

Ako si môžem pomôcť sám
Dodržiavaním zmeneného režimu, pohybom, častým a dôkladným vykonávaním masáže s následnou kompresiou.

komplikácie lymfedému
Najčastejšou komplikáciou lymfedému sú rôzne infekcie. Časté  sú plesňové ochorenia, z bakteriálnych infekcií je potrebné spomenúť erysipel (ružu) a taktiež vírusy môžu zaútočiť na lymfedémom postihnuté miesto (bradavice napr.).